تیم پشتیبان شرکت ایمن افزار عصر بویر

شرکت ایمن افراز عصر بویر با بهره گیری از نخبگان دانشگاهی و متخصصین حوزه صنعت و علوم مهندسی اقدام به تشکیل تیم های پشتیبانی در حوزه های کاری خود نموده است. این شرکت در حوزه های حساس نظیر شبکه های کامپیوتری و سیستم های امنیتی و نظارتی و …. به صورت ۲۴ ساعته به یکی از روش های تلفنی با اتصال از راه دور و در صورت لزوم قادر به اعزام نیرو جهت کنترل و مدیریت مشکلات احتمالی می باشد.